เว็บอิสานฟิชชิ่ง จะทำการเปลี่ยนบอร์ด

ตั้งแต่ 20.00 น จันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558  ถึง  08.00น  อังคารที่ 13 ต.ค. 2558

เว็บอิสานฟิชชิ่งจะทำการเปลี่ยนบอร์ด ใหม่ เพื่อความเสถียรภาพที่ดี

ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว เว็บจะไม่สามารถใช้งานได้

ทีมบริหารเว็บ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว

 

 น้าหมู เว็บมาสเตอร์ 093 3370399

แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะ คลิ๊ก