เข้าหน้าเว็บบอร์ด

เข้าหน้าเว็บบอร์ด

ปีนี้ แห้งแล้งหลายเน๊าะครับพี่น้อง หลายหมู่บ้านก่าเปิดลงแห ลงปลา
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน เว็บอิสานฟิชชิ่ง จึงเปิดห้อง

ข่าวลงแห ลงปลา และประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมาชิกท่านใดต้องการลงประชาสัมพันธ์ กรณีลงปลาพื่อสาธารณประโยน์ หาเงินเข้าหมู่บ้าน สามารถลงประชาสัมพันธ์ได้ ฟรีครับ

การแข่งขันเก็บคะแนน ชิงถ้วยอิสานฟิชชิ่ง ประจำปี 2559